Đánh giá đóng góp của văn học, nghệ thuật trong việc xây dựng con người Việt Nam

Chiều 14/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Họp báo thông tin về Hội thảo khoa học toàn quốc “Văn học, nghệ thuật với những vấn đề quan trọng, cấp thiết của đất nước hôm nay” và Kỳ họp thứ 10 của Hội đồng. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, chủ trì họp báo. 

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương Phan Trọng Thưởng cho biết: Hội thảo khoa học toàn quốc “Văn học, nghệ thuật với những vấn đề quan trọng, cấp thiết của đất nước hôm nay” được tổ chức ngày 15/12; Kỳ họp thứ 10 của Hội đồng được tổ chức vào ngày 16/12 tại Hà Nội. 

Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò, đóng góp của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ trong quá trình đồng hành cùng sự phát triển đất nước. Hội thảo cũng cung cấp thông tin nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; trong cuộc chiến chống dịch COVID-19; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc; đồng thời, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra nước ngoài và tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trên cơ sở những phân tích, đánh giá thực trạng, Hội thảo sẽ đưa ra những dự báo có cơ sở khoa học và thực tiễn về xu hướng vận động, phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam thời gian tới. 

Hội thảo cũng sẽ đề xuất những tham vấn về giải pháp cụ thể, mang tính khả thi để văn học, nghệ thuật phát huy được tốt hơn hiệu quả xã hội của mình, đóng góp cho mục tiêu hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ban Tổ chức đã nhận được 92 tham luận của các tác giả, cho thấy sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các nhà khoa học, nghiên cứu, lý luận, phê bình và văn nghệ sĩ cả nước. Các tham luận có nhiều cách tiếp cận, lý giải vấn đề, xuất phát từ thực tiễn các lĩnh vực văn học, nghệ thuật khác nhau, nhưng đều tập trung làm rõ chủ đề Hội thảo. 

Nhiều tham luận có chất lượng tốt, tập trung phân tích thấu đáo cơ sở lý luận và thực tiễn, đánh giá, lý giải thực trạng và đề xuất, kiến nghị những giải pháp khả thi để phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, đóng góp của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà cho mục tiêu hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Kết quả Hội thảo sẽ là căn cứ khoa học để đánh giá vai trò, đóng góp của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà trong sự phát triển đất nước. Trên cơ sở đó, Hội đồng sẽ có báo cáo tư vấn cụ thể, giúp Đảng, Nhà nước đổi mới phương thức lãnh đạo, có những chính sách phù hợp để phát triển lĩnh vực văn học, nghệ thuật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. 

Kết quả của Hội thảo là tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ, cập nhật tri thức và thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; là cơ sở để lãnh đạo các cấp, các ngành liên quan đến văn học, nghệ thuật tham khảo, ứng dụng trong thực tiễn. 

Ban Tổ chức cho biết, Kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhằm phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, đặc biệt là bối cảnh dịch COVID-19. Hội đồng đã chủ động triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, kịp thời tư vấn giúp Đảng, Nhà nước những vấn đề thuộc lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. 

Tại kỳ họp này, Hội đồng sẽ tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và toàn nhiệm kỳ 2016-2021; cho ý kiến về các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng dự kiến triển khai trong năm 2022 và nhiệm kỳ 2021-2026.

Đỗ Bình  (TTXVN)

Thủ tướng: Văn học, nghệ thuật phải phát triển ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội

Thủ tướng: Văn học, nghệ thuật phải phát triển ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội

Sáng 12/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam về một số đề án, chương trình phát triển văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập nước (1945-2035) và 100 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (1930-2030).

Nguồn: Báo Tin tức

http://hoicodo.com/814762/danh-gia-dong-gop-cua-van-hoc-nghe-thuat-trong-viec-xay-dung-con-nguoi-viet-nam/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét