Trưng bày chuyên đề 'Cổ vật tiêu biểu tỉnh Hà Nam'

Sáng 23/11, tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Hà Nam” lần thứ nhất năm 2021.

Chú thích ảnhCác nhà sưu tập tư nhân trao tặng hiện vật quý giá cho Bảo tàng tỉnh Hà Nam.

Chuyên đề trưng bày 500 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, cổ vật tiêu biểu của Bảo tàng tỉnh và của 6 nhà sưu tập tư nhân phản ánh quá trình hình thành, phát triển vùng đất Hà Nam từ trước đến nay, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa của toàn dân, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tạ Đình Quyền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam cho biết, trên vùng đất này, tiền nhân đã sáng tạo, trao truyền cho hậu thế một kho tàng di sản văn hóa đa dạng, phong phú, hàm chứa giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học với hơn 1.800 di tích. Trong đó, 206 di tích được xếp hạng, 90 di tích, cụm di tích xếp hạng cấp quốc gia, 2 di tích quốc gia đặc biệt và 9 di sản phi vật thể được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, bia Sùng Thiện Diên Linh được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Trưng bày chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Hà Nam” lần thứ nhất là hoạt động văn hóa có ý nghĩa nhằm giới thiệu đến công chúng cổ vật, sưu tập cổ vật tiêu biểu, độc đáo hàm chứa giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học. Đây cũng là dịp các nhà sưu tập tư nhân, người yêu mến cổ vật giao lưu, học hỏi, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn nhằm gìn giữ và phát huy giá trị cổ vật, tạo tiền đề thành lập Hội Di sản văn hóa Hà Nam trong thời gian tới.

Chú thích ảnhCông bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc xếp hạng 2 đối với Bảo tàng Hà Nam.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã trao quyết định xếp hạng 2 đối với Bảo tàng tỉnh.

Tại lễ khai mạc còn có hoạt động bàn giao, trao tặng hiện vật của 9 nhà sưu tập tư nhân, nhà nghiên cứu hiến tặng cho Bảo tàng tỉnh Hà Nam.

Trưng bày chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Hà Nam” diễn ra đến ngày 15/12/2021.

Tin, ảnh: Đại Nghĩa (TTXVN)

Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11: Sức sống mới của ca trù Hà Nội

Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11: Sức sống mới của ca trù Hà Nội

Thành phố Hà Nội tiếp tục tạo môi trường thực hành, tôn vinh nghệ nhân, tài năng ca trù, xây dựng chế độ đãi ngộ nhằm bảo tồn, phát huy môn nghệ thuật quý. 

Nguồn: Báo Tin tức

http://hoicodo.com/812031/trung-bay-chuyen-de-co-vat-tieu-bieu-tinh-ha-nam/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét