Xây dựng Tuyên Quang trở thành điểm đến hấp dẫn ở miền núi phía Bắc

Tuyên Quang là tỉnh có tiềm năng về phát triển du lịch với nhiều loại hình (sản phẩm) du lịch khác nhau như: Du lịch văn hóa, lịch sử; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; du lịch tâm linh; du lịch cộng đồng…

Chú thích ảnhThác Khuẩy Nhi còn giữ được những nét nguyên sơ nằm giữa khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang. Ảnh minh họa: Lê Phú/báo Tin tức

Với mục tiêu xây dựng Tuyên Quang trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực miền núi phía Bắc, thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm, sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và doanh nghiệp, tăng thu ngân sách địa phương… tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu, định hướng của tỉnh, trách nhiệm của hệ thống chính trị, của doanh nghiệp và cộng đồng xã hội về phát triển du lịch. Trong đó, cấp ủy chính quyền là chủ thể kiến tạo, doanh nghiệp và người dân là chủ thể trực tiếp thực hiện và hưởng lợi trong phát triển du lịch, nhất là trong kinh doanh các dịch vụ, sản phẩm du lịch. Tập hồ sơ khoa học Khu Thiên nhiên Ba Bể (Bắc Kạn) – Na Hang (Tuyên Quang) trình UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới, góp phần tạo lập thương hiệu quốc tế của du lịch địa phương.

Tỉnh Tuyên Quang tập trung huy động nguồn lực, trọng tâm là lồng ghép các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp và trong nhân dân để đầu tư, hỗ trợ cho các chương trình, đề án phát triển du lịch, nhất là đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đến các khu, điểm du lịch; giao thông kết nối liên vùng, liên tỉnh, các điểm dừng chân, bãi đỗ phương tiện đường bộ, bến đậu phương tiện thủy…. Địa phương khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn, các khu vui chơi giải trí, ưu tiên xây dựng các cơ sở đạt tiêu chuẩn cao cấp, tiêu chuẩn quốc tế… phù hợp nhu cầu và xu hướng du lịch mới; phát triển, nâng cao chất lượng các loại hình, sản phẩm dịch vụ du lịch hiện có như: du lịch lịch sử, nghỉ dưỡng, tâm linh, lễ hội, sinh thái, cộng đồng. Ngoài ra, tỉnh tập trung khai thác, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng; phát triển các sản phẩm du lịch mới như: ngắm cảnh, trải nghiệm theo mùa nông nghiệp; phát triển các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, ẩm thực đặc trưng của địa phương…

Tuyên Quang đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch, công tác bảo tồn, quản lý di sản, di tích văn hóa trên địa bàn tỉnh; phát huy công nghệ thông tin và mạng xã hội trong tuyên truyền, quảng bá tiềm năng thế mạnh và sản phẩm du lịch đảm bảo chuyên nghiệp, tạo hiệu ứng, lan tỏa sâu rộng; tổ chức cuộc thi chuyên đề “Ảnh du lịch Tuyên Quang” định kỳ 02 năm/lần. Tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn. Trọng tâm là: cơ chế chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng; phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; đào tạo nguồn nhân lực; truyền thông, xúc tiến quảng bá; xây dựng hạ tầng viễn thông; cơ sở lưu trú, dịch vụ; sản xuất sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch…

Bên cạnh đó, tỉnh Tuyên Quang quản lý chặt chẽ, bảo vệ cảnh quan, môi trường hệ sinh thái tại các khu, điểm di tích, khu bảo tồn thiên nhiên; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn. Tỉnh chú trọng quản lý và thực hiện các quy hoạch du lịch; quản lý khai thác có hiệu quả, bền vững tài nguyên du lịch; bảo tồn, khai thác, phát huy bản sắc văn hóa; bảo vệ thương hiệu du lịch địa phương như nếp sống văn minh, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; an ninh an toàn cho khách du lịch; xây dựng môi trường du lịch thật sự thân thiện; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh nhanh, bền vững…

Tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2025, đón trên 3 triệu lượt khách du lịch, tổng thu xã hội từ du lịch đạt trên 4.800 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 25.000 lao động; đến năm 2030, đón trên 5,5 triệu lượt khách du lịch, đóng góp vào GRDP toàn tỉnh từ 10% trở lên; tạo việc làm cho trên 35.000 lao động…

Vũ Quang (TTXVN)

Thực hiện Nghị quyết về 'Tam nông': Chuyển biến mạnh mẽ ở Tuyên Quang

Thực hiện Nghị quyết về ‘Tam nông’: Chuyển biến mạnh mẽ ở Tuyên Quang

Sau 13 năm thực hiện Nghị quyết “Tam nông” (Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008, Hội nghị Trung ương 7 khóa X, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn), tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Nền nông nghiệp có bước chuyển mạnh mẽ. Bộ mặt nông thôn khang trang hơn. Đời sống nhân dân từng bước được nâng cao…

Nguồn: Báo Tin tức

http://hoicodo.com/803582/xay-dung-tuyen-quang-tro-thanh-diem-den-hap-dan-o-mien-nui-phia-bac/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét