Tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnhTranh cổ động người dân phòng, chống dịch COVID-19 trên các bốt điện ở Hà Nội. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Văn bản nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời để ngăn chặn các thông tin xấu độc, sai sự thật và xuyên tạc về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên không gian mạng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 bằng các hình thức cổ động trực quan như: trên pa nô, áp phích, bảng điện tử, triển lãm…; đồng thời, tiếp tục sử dụng nguồn tranh cổ động về phòng, chống dịch COVID-19 do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cung cấp để thực hiện trên các phương tiện nêu trên.

Văn bản cũng yêu cầu các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tổ chức thực hiện hoặc lồng ghép các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương mình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn giới thiệu các nghệ sỹ có uy tín trong các đơn vị nghệ thuật của địa phương và các nghệ sỹ đang hoạt động trên địa bàn để tổ chức xây dựng các video clip, sáng tác ca khúc, tiểu phẩm sân khấu nhằm tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Nhà nước, những kết quả đạt được và định hướng công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội nhằm tạo sự lan tỏa các thông điệp, hiệu ứng tích cực, gương người tốt việc tốt, chia sẻ khó khăn, đoàn kết trong phòng, chống dịch.

Các địa phương có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai thực hiện theo định kỳ về Cục Văn hóa cơ sở để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Phương Lan (TTXVN)

Chỉ nên thực hiện '3 tại chỗ' ở nơi dịch bệnh vẫn kiểm soát được

Chỉ nên thực hiện ‘3 tại chỗ’ ở nơi dịch bệnh vẫn kiểm soát được

Chỉ nên tính toán thực hiện mô hình “3 tại chỗ” ở các địa phương có tình hình dịch bệnh vẫn ở diện “kiểm soát được”.  

Nguồn: Báo Tin tức

http://hoicodo.com/794142/tang-cuong-tuyen-truyen-ve-phong-chong-dich-covid-19/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét