Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là thủ tục hành chính cấp tỉnh hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo quyết định, trình tự thực hiện thủ tục hành chính hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 cụ thể như sau: Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (bao gồm cả đơn vị trực thuộc cơ quan trung ương) lập danh sách viên chức hoạt động nghệ thuật bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 28 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ gửi Sở Văn hóa, Thể  thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch nơi đặt trụ sở chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022.

Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch nơi đặt trụ sở chính.

Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách theo đề nghị của đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật, cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh tổng hợp, thẩm định, trình UBND cấp tỉnh.

Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách của cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ với mức 3.710.000 đồng/người; trả 1 lần cho người lao động. Trường hợp không phê duyệt, UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Theo quy định, đối tượng được hưởng hỗ trợ là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV; làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Phương Hà (TTXVN)

Nghệ thuật truyền thống không đứng ngoài 'cuộc chiến' chống COVID-19

Nghệ thuật truyền thống không đứng ngoài ‘cuộc chiến’ chống COVID-19

Dịch COVID-19 bùng phát, nhiều văn nghệ sỹ đã có những tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài phòng chống COVID-19 được viết bằng nhiều loại hình nghệ thuật cả truyền thống và hiện đại, cùng chung tay với các lực lượng trên cả nước chống dịch bệnh.

Nguồn: Báo Tin tức

http://hoicodo.com/796010/ho-tro-vien-chuc-hoat-dong-nghe-thuat-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét