Lấy ý kiến đề nghị xét tặng danh hiệu 'Nghệ sỹ Nhân dân', 'Nghệ sỹ Ưu tú' lần thứ 10

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã đăng tải danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân dân”, “Nghệ sỹ Ưu tú” lần thứ 10 do Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng cấp Bộ ở các lĩnh vực: Múa, âm nhạc, sân khấu và điện ảnh.

Chú thích ảnhLễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước, Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú lần thứ IX năm 2019. Ảnh tư liệu: Thanh Tùng/TTXVN

Theo đó, lĩnh vực múa có 4 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân dân” gồm: Nghệ sỹ Ưu tú Trần Ly Ly (Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam), Nghệ sỹ Ưu tú Trần Thanh Nam (Nhà hát Ca, múa, nhạc Việt Nam), Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Như Bình (Nhà hát Ca, múa, nhạc Việt Nam), Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Thị Thanh Xuân (Cục Nghệ thuật biểu diễn) và 17 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Ưu tú”, trong đó có ông Nguyễn Văn Nam (Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam), ông Nguyễn Thành Công (Nhà hát Tuổi trẻ), bà Nguyễn Thị Lan Phương (Nhà hát Ca Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc)…

Lĩnh vực âm nhạc có 23 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân dân” trong đó có các nghệ sỹ: Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Xuân Bình (Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam), Nghệ sỹ Ưu tú Bùi Công Duy (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam), Nghệ sỹ Ưu tú Đoàn Thanh Lam (Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam), Nghệ sỹ Ưu tú Lê Thị Hồng Năm (Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam)… và 57 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú”.

Lĩnh vực sân khấu có 25 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân dân”, trong đó có các nghệ sỹ: Nghệ sỹ Ưu tú Lê Đại Chức (Cục Nghệ thuật biểu diễn), Nghệ sỹ Ưu tú Phạm Chí Trung (Nhà hát Tuổi trẻ), Nghệ sỹ Ưu tú Trần Lực (Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội), Nghệ sỹ Ưu tú Cao Đình Lưu (Nhà hát Tuồng Việt Nam), Nghệ sỹ Ưu tú Đỗ Doãn Bằng (Nhà hát Tuổi trẻ)… và 68 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Ưu tú”.

Lĩnh vực điện ảnh có 1 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân dân” là Nghệ sỹ Ưu tú Phạm Đỗ Kỷ (Cục Nghệ thuật biểu diễn) và 13 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Ưu tú”, trong đó có: ông Bùi Mạnh Quang (Công ty cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam), ông Vương Khánh Trần Linh (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương), bà Trần Phương Thảo (Cục Điện ảnh)…

Danh sách hồ sơ đề nghị được đăng tải trên website của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian lấy ý kiến của nhân dân từ ngày 26/7 đến hết ngày 3/8, trước khi Hội đồng cấp Bộ họp theo quy định.

Phương Lan (TTXVN)

Bổ sung điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú

Bổ sung điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.

Nguồn: Báo Tin tức

http://hoicodo.com/792615/lay-y-kien-de-nghi-xet-tang-danh-hieu-nghe-sy-nhan-dan-nghe-sy-uu-tu-lan-thu-10/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét