Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long trưng bày những hình ảnh đẹp về các kỳ bầu cử

Ngày 20/5, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long Lê Ngọc Anh cho biết, chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Bảo tàng tỉnh tổ chức Trưng bày chuyên đề “Các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp” .

Chú thích ảnhKhách tham quan triển lãm.

Với hơn 200 hình ảnh, tư liệu và hiện vật, trưng bày tập trung vào ba chủ đề chính gồm: Vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc chuẩn bị mọi mặt về tư tưởng, chính trị và tổ chức các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Nhân dân cả nước thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình bầu những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1960 – 1976); Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục cổ vũ nhân dân tham gia lựa chọn để bầu những đại biểu xứng đáng vào cơ quan dân cử cao nhất nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1976 đến nay).

Những hình ảnh, hiện vật trưng bày cũng giới thiệu khái quát quá trình hoạt động, kết quả đạt được và những đóng góp cụ thể, quan trọng của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long qua mỗi giai đoạn.

Chú thích ảnhKhách tham quan triển lãm. 

Theo ông Lê Ngọc Anh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, ngành. Đây còn là dịp để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào cơ quan quyền lực nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Hoạt động trưng bày nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và khách tham quan nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Từ đó tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn tỉnh, giúp người dân thực hiện tốt quyền lợi, nghĩa vụ công dân để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trưng bày được diễn ra đến tháng 8/2021.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Hà Nam kết hợp các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử

Hà Nam kết hợp các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử

Dù trong điều kiện phải tập trung phòng, chống dịch COVID-19, công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Hà Nam vẫn đảm bảo các bước, các quy trình, tiến độ, kế hoạch đề ra theo đúng hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.

Nguồn: Báo Tin tức

http://hoicodo.com/767486/bao-tang-tinh-vinh-long-trung-bay-nhung-hinh-anh-dep-ve-cac-ky-bau-cu/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét