Bảo quản, tu bổ Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 746/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, tỉnh Quảng Trị.

Chú thích ảnhCụm Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Ðôi bờ Hiền Lương – Bến Hải (nhìn từ hướng Nam – Bắc). Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm bảo tồn, phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải trở thành địa điểm nghiên cứu, tìm hiểu, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, giải phóng Tổ quốc cũng như khát vọng hòa bình của dân tộc.

Phạm vi, quy mô nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích 120 ha, bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên thuộc địa phận xã Hiền Thành, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Linh) và xã Trung Hải (huyện Gio Linh), tỉnh Quảng Trị.

Một trong những nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch là khảo sát, điều tra, sưu tầm tài liệu, tổng hợp dữ liệu, số liệu, thông tin lịch sử, văn hóa, kinh tế – xã hội liên quan đến di tích; đo, vẽ bổ sung các hạng mục kiến trúc, cảnh quan di tích; khảo sát đo đạc địa hình phạm vi quy hoạch; đánh giá hiện trạng kỹ thuật của các công trình.

Bên cạnh đó, đánh giá mối liên hệ của di tích trong hệ thống các di tích kháng chiến chống Mỹ của tỉnh Quảng Trị, vai trò của di tích trong mối liên hệ vùng về lịch sử, địa thế, cảnh quan; đánh giá thực trạng quản lý, hiệu quả và các nguyên nhân ảnh hưởng.

Một nội dung nữa là xác định đặc trưng, nhận diện yếu tố cấu thành, cấu trúc không gian cảnh quan và các giá trị tiêu biểu khác của di tích; những hạn chế, khó khăn và các vấn đề cần giải quyết trong quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di tích.

Về định hướng quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, bảo đảm giữ gìn tối đa các yếu tố cấu thành di tích, tái hiện các đặc trưng của di tích. Ngoài ra, định hướng bảo tồn cảnh xung quanh gắn với không gian lịch sử của di tích; xác định nguyên tắc và giải pháp cơ bản đối với việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; lập danh mục các di tích cần bảo quản, tu bổ, phục hồi và mức độ bảo quản, phục hồi.

TTXVN/Báo Tin tức

Lễ Thượng cờ 'Thống nhất non sông' tại Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải

Lễ Thượng cờ ‘Thống nhất non sông’ tại Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải

Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021), 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 – 1/5/2021), sáng 30/4, tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” tại Kỳ đài Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn: Báo Tin tức

http://hoicodo.com/767850/bao-quan-tu-bo-di-tich-lich-su-quoc-gia-dac-biet-doi-bo-hien-luong-ben-hai/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét