Xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chú thích ảnhCác thí sinh tham gia hội thi nấu với ăn với chủ đề “Cả nhà vào bếp” trong Ngày hội gia đình hạnh phúc năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: Thanh Vũ/TTXVN

Chiến lược được xây dựng nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước liên quan đến gia đình; thông qua các giải pháp, chương trình, dự án để góp phần hỗ trợ gia đình phát triển bền vững, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam lần này đề ra các yêu cầu cụ thể, như việc xây dựng Chiến lược phải đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra, tiết kiệm, chống lãng phí. Nội dung Chiến lược phải khoa học, thiết thực, bám sát tình hình thực tế và đề ra được các giải pháp thực hiện phù hợp tình hình mới; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình xây dựng Chiến lược.

Đồng thời, Kế hoạch đặt ra nhiệm vụ đối với Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) là chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch; tổ chức khảo sát tại địa phương, đánh giá, tổng hợp báo cáo; dự thảo nội dung và xây dựng hồ sơ Chiến lược.

Các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia soạn thảo, biên tập xây dựng Chiến lược; phối hợp với Vụ Gia đình triển khai, thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia ý kiến vào các dự thảo Chiến lược; phối hợp với Vụ Gia đình triển khai, thực hiện Kế hoạch.

Kinh phí thực hiện từ nguồn sự nghiệp gia đình năm 2021 phân bổ cho Vụ Gia đình (cấp qua Văn phòng Bộ) và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

Trong quá trình triển khai Kế hoạch, nếu có vấn đề phát sinh, bất cập, Vụ Gia đình có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo tiến độ đề ra.

Phương Lan (TTXVN)

Quảng Nam biểu dương gia đình công nhân viên chức, lao động tiêu biểu

Quảng Nam biểu dương gia đình công nhân viên chức, lao động tiêu biểu

Ngày 19/3, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam tổ chức biểu dương 20 gia đình công nhân viên chức, lao động tiêu biểu, giai đoạn 2016 – 2020.

Nguồn: Báo Tin tức

http://hoicodo.com/755671/xay-dung-chien-luoc-phat-trien-gia-dinh-viet-nam-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét