TP Hồ Chí Minh khen thưởng 121 tập thể, cá nhân có thành tích xây dựng đời sống văn hóa

UBND TP Hồ Chí Minh vừa đã trao bằng khen cho 121 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020.

Ngày 31/3, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020. 

Chú thích ảnhÔng Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho rằng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng đã gắn kết được với nhiều cuộc vận động và chương trình hành động.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, sau 20 năm triển khai, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có bước phát triển nhất định, chất lượng các danh hiệu văn hoá được nâng cao. Tính đến nay, TP Hồ Chí Minh có 17 Trung tâm Văn hóa cấp quận- huyện, 17 Trung tâm Thể dục Thể thao, 7 Trung tâm Văn hóa – Thể thao; 24/24 quận, huyện đều có Nhà thiếu nhi. Toàn thành phố có 20.788.697 lượt hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 23.967 lượt khu phố – ấp được công nhận danh hiệu “Khu phố – Ấp văn hoá”; 1.657 lượt phường, xã, thị trấn đạt danh hiệu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn văn hóa – văn minh đô thị” và “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”,…

Ngoài ra, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng đã gắn kết được với nhiều cuộc vận động và chương trình hành động cách mạng, đã phát huy vai trò tự quản của người dân gắn với vai trò chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Đoàn thể các cấp. Những chương trình, phong trào này còn đang tạo tiền đề, điều kiện cho việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân bằng hình thức tự quản ở cộng đồng; tình làng nghĩa xóm ngày càng phát huy, tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, nâng chuẩn hộ nghèo, cận nghèo bền vững, góp phần nâng cao chất lượng khu phố, ấp văn hóa…

Theo Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan, TP Hồ Chí Minh luôn xác định việc triển khai thực hiện và phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người thành phố. Vì vậy, UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã chỉ đạo mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền cần lãnh đạo vận dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo các chỉ đạo vào xây dựng đời sống văn hóa; phát huy vai trò chủ động sáng tạo của các chủ thể văn hóa. Đối với các địa phương, cần thu hút các nguồn lực xã hội hóa vào phát triển; coi trọng hơn công tác gia đình, coi yếu tố gia đình là hạt nhân, nền tảng trong xây dựng văn hóa cơ sở.

“Sắp tới, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cần hướng đến xây dựng lối sống văn hóa cho từng người dân, nếp sống văn minh đô thị cho từng cộng đồng dân cư với nhiều hình thức, nội dung phong phú và đa dạng. Đồng thời, xây dựng các chuẩn mực giá trị làm cơ sở để tuyên truyền và triển khai hiệu quả văn hóa ứng xử trong cộng đồng… hướng đến cùng thành phố xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình và giàu bản sắc dân tộc”, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan nói.

Dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng khen cho 1 cá nhân, 1 hộ gia đình; UBND TP Hồ Chí Minh trao bằng khen cho 121 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Để giáo dục, văn hóa thực sự là nền tảng đưa đất nước phát triển toàn diện

Để giáo dục, văn hóa thực sự là nền tảng đưa đất nước phát triển toàn diện

Tiếp tục chương trình Kỳ họp, sáng 29/3, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ.

Nguồn: Báo Tin tức

http://hoicodo.com/751576/tp-ho-chi-minh-khen-thuo%cc%89ng-121-ta%cc%a3p-the%cc%89-ca-nhan-co-thanh-tich-xay-dung-doi-song-van-hoa/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét