Bổ sung điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.

Chú thích ảnhLễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước, Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú lần thứ IX năm 2019. Ảnh tư liệu: Thanh Tùng/TTXVN

Theo Nghị định, Chính phủ bổ sung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” như sau: Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; có phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong cuộc sống, tận tụy với nghề; Có thời hạn hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp liên tục hoặc cộng dồn từ 20 năm trở lên; đã được tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” và sau đó đạt một trong các tiêu chí: Có ít nhất 02 giải Vàng quốc gia (trong đó có 01 giải Vàng là của cá nhân); Có ít nhất 03 giải Vàng quốc gia (nếu không có 01 giải Vàng là của cá nhân)…

Bên cạnh đó, Hội đồng cấp cơ sở có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” đạt từ 80% phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng có mặt tại cuộc họp gửi cơ quan thường trực Hội đồng cấp Bộ, tỉnh theo thời gian nêu trong Kế hoạch thay vì hoàn thiện hồ sơ đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” và được ít nhất 90% tổng số thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý gửi cơ quan thường trực Hội đồng cấp Bộ, tỉnh như quy định cũ.

Nghị định cũng bổ sung các quy định về thành lập và hoạt động của các Hội đồng xét tặng cấp cơ sở, cấp Bộ và cấp Nhà nước.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2021.

TTXVN/Báo Tin tức

Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu 'Nhà giáo Nhân dân', 'Nhà giáo Ưu tú'

Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu ‘Nhà giáo Nhân dân’, ‘Nhà giáo Ưu tú’

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15.

Nguồn: Báo Tin tức

http://hoicodo.com/751661/bo-sung-dieu-kien-tieu-chuan-xet-tang-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-nghe-si-uu-tu/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét