Thái Nguyên: Khai mạc triển lãm 'Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội'

Ngày 30/1, tại Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội”.

Triển lãm là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/ 2/ 1930 – 3/ 2/ 2021).

Triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội” giới thiệu tới công chúng 145 bức ảnh và tư liệu tiêu biểu với nội dung gồm 3 phần: Phần 1 có nội dung “Chủ tịch Hồ Chí Minh – người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam”. Giới thiệu về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó khẳng định vai trò to lớn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc tiếp thu, truyền bá Chủ nghĩa Mác – Lê nin để thành lập một chính đảng ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thực hiện sứ mệnh lãnh đạo cách mạng.

Phần 2 có nội dung “Từ Đại hội đến Đại hội”, giới thiệu 12 kỳ Đại hội Đảng với những chủ trương, đường lối, quyết sách đúng đắn, sáng suốt; những thắng lợi của cách mạng Việt Nam là kết quả của sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Nội dung phần 3 là “Thái Nguyên vững bước phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng”. Giới thiệu về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII: Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm công nghiệp hiện đại của khu vực trung du miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Trần Trang (TTXVN)

Trưng bày ảnh của TTXVN thu hút sự quan tâm của các đại biểu dự Đại hội XIII

Trưng bày ảnh của TTXVN thu hút sự quan tâm của các đại biểu dự Đại hội XIII

Những ngày qua, Trưng bày ảnh “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh” do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện phục vụ Đại hội XIII của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đã thu hút đông đảo đại biểu đến tham quan.

Nguồn: Báo Tin tức

http://hoicodo.com/731678/thai-nguyen-khai-mac-trien-lam-dang-cong-san-viet-nam-qua-cac-ky-dai-hoi/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét