1.000 tư liệu quý tại triển lãm 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin'

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 20/1, triển lãm tư liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam – Sáng mãi niềm tin” đã diễn ra tại Thư viện Quốc gia, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Với 1.000 tư liệu được trưng bày, triển lãm đã giới thiệu cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc; những thành tựu mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được trong công cuộc xây dựng và bào vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; cương lĩnh, đường lối, chính sách, văn kiện, nghị quyết của Đảng qua các kỳ Đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và những quan điểm chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện Đại hội…

Triển lãm sẽ kéo dài đến 28/2/2021.

 

Chú thích ảnhCác đại biểu tham quan triển lãm.

 

Chú thích ảnhCác văn kiện Đảng được trưng bày tại triển lãm.

Chú thích ảnhNhiều tư liệu quý đươc trưng bày.Chú thích ảnhChú thích ảnh1.000 tư liệu được trưng bày giới thiệu quá trình hình thành, phát triển và những thắng lợi vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lê Phú/ Báo Tin tức

Khai mạc trưng bày chuyên đề 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội'

Khai mạc trưng bày chuyên đề ‘Đảng Cộng sản Việt Nam – Từ Đại hội đến Đại hội’

Ngày 19/1, trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam – Từ Đại hội đến Đại hội” đã khai mạc tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trưng bày do Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021), hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguồn: Báo Tin tức

http://hoicodo.com/728110/1-000-tu-lieu-quy-tai-trien-lam-dang-cong-san-viet-nam-sang-mai-niem-tin/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét